عضویت    ورود
ورود به سایت
آشنایی با مرکز

درباره ما

دکتر محمد کاظم مسلمی جراح و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
آشنایی با مرکز

چشم انداز آینده

دکتر محمد کاظم مسلمی جراح و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
آشنایی با مرکز

طرحهای توسعه

دکتر محمد کاظم مسلمی جراح و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
آشنایی با مرکز

آشنایی با پزشک

دکتر محمد کاظم مسلمی جراح و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
آشنایی با مرکز

ارتباط با ما

دکتر محمد کاظم مسلمی جراح و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
آشنایی با مرکز

ارسال پیام

دکتر محمد کاظم مسلمی جراح و فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
وازکتومی (Vasectomy)
وازکتومی یکی از روشهای متداول در تمامی دنیا جهت جلوگیری از باروری در مردان ...