عضویت    ورود
ورود به سایت
» سوابق علمی و اجرایی
سوابق علمی و اجرایی

ریاست بیمارستان کامکار: مهر ۱۳۸۴-اذر ۱۳۸۵

 

معاون اموزشی بیمارستان کامکار: ۱۳۸۷-۱۳۸۸

 

مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی قم:از ۱۳۸۷ تاکنون


پرینت